Perintöverotus: Mitä sinun tulee tietää

Perintövero on vero, jota maksetaan perinnöstä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Mikä on perintöverotus?

Perintövero on vero, jota maksetaan perinnöstä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Perintöveroa ei makseta kaikista perinnöistä. Veronalaisia ovat perinnöt, joiden arvo ylittää tietyn verovapaan rajan. Verovapaa raja on vuonna 2024:

  • Aviopuolisolle ja rintaperillisille (lapset, lapsenlapset jne.): 20 000 euroa
  • Vanhemmille: 100 000 euroa
  • Sisaruksille: 20 000 euroa
  • Muille: 4 000 euroa

Kuka on perintöveroa velvollinen maksamaan?

Perintöveroa on velvollinen maksamaan jokainen, joka saa perintöä tai testamentin. Veron maksuvelvollisuus riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta.

Mistä perintöveroa maksetaan?

Perintöveroa maksetaan perinnöstä tai testamentilla saadusta kaikesta omaisuudesta. Omaisuuteen voi kuulua esimerkiksi:

  • Rahavarat
  • Kiinteistöt
  • Osakkeet
  • Yritykset
  • Taideteokset
  • Korut

Kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa?

Perintöveron suuruus riippuu perinnön arvosta ja perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta. Veroprosentti on sitä korkeampi, mitä suurempi on perinnön arvo ja mitä etäisempi on sukulaisuussuhde.

Perintöveron voi laskea Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Miten perintöveroa maksetaan?

Perintöveroa maksetaan Verohallinnolle. Vero on maksettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua perunkirjoituksen pitämisestä.

Perintöveron voi maksaa kerralla tai enintään neljässä erässä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua perunkirjoituksen pitämisestä. Loput erät on maksettava 12 kuukauden, 24 kuukauden ja 36 kuukauden kuluttua perunkirjoituksen pitämisestä.

Perintöverotuksen muutokset

Perintöverotusta on muutettu useita kertoja viime vuosina. Viimeisin muutos tuli voimaan vuonna 2023. Muutoksen myötä verovapaita rajoja korotettiin ja veroprosentteja laskettiin.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Niko Author